Strona główna » Instrukcja logowania

Instrukcja logowania

Jestem nowym użytkownikiem, nie posiadam konta w Serwisie logowania: Dysponuję już kontem w Serwisie logowania i chcę aktywować dostęp: Mam już konto w Serwisie logowania i aktywowałem dostęp do produktu:
     

1. Wejdź na stronę http://logowanie.wolterskluwer.pl/ i kliknij link pod oknem logowania o nazwie „Załóż konto”.

2. Wypełnij formularz rejestracji i potwierdź wprowadzone dane przyciskiem „Załóż konto”.

3. Na wskazany w formularzu rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość umożliwiająca aktywację konta w Serwisie logowania. Odbierz ją i potwierdź rejestrację linkiem aktywacyjnym załączonym do wiadomości.

4. W oknie logowania wpisz „Adres e-mail” i „Hasło”, które zdefiniowane zostało w procesie rejestracji i kliknij przycisk „Zaloguj się”.

5. Po zalogowaniu do Serwisu logowania będzie widoczna zakładka „Moje produkty”. Pod zakładką znajdziesz opcję „Jeżeli posiadasz kod aktywacyjny do produktu, kliknij tutaj”. Skorzystaj z niej.

6. Wprowadź jednorazowy kod aktywacyjny (9 znaków), który został załączony do książki „Statut przedszkola po reformie oświaty” i kliknij „Utwórz dostęp”.

7. Na zakładce „Moje produkty” automatycznie pojawi się produkt „Statut przedszkola po reformie oświaty”.

8. Kliknij logotyp z produktem, aby zalogować się do strony z materiałami w wersji elektronicznej.

1. Wejdź na stronę http://logowanie.wolterskluwer.pl/ i w oknie logowania wpisz „Adres e-mail” i „Hasło”, które zdefiniowane zostało w procesie rejestracji i kliknij przycisk „Zaloguj się”.

2. Po zalogowaniu do Serwisu logowania będzie widoczna zakładka „Moje produkty”. Pod zakładką znajdziesz opcję „Jeżeli posiadasz kod aktywacyjny do produktu, kliknij tutaj”. Skorzystaj z niej.

3. Wprowadź jednorazowy kod aktywacyjny (9 znaków), który został załączony do książki „Statut przedszkola po reformie oświaty” i kliknij „Utwórz dostęp”.

4. Na zakładce „Moje produkty” automatycznie pojawi się produkt „Statut przedszkola po reformie oświaty”.

5. Kliknij logotyp z produktem, aby zalogować się do strony z materiałami w wersji elektronicznej.

1. Wejdź na stronę http://www.wzory-ksh-laczenie-podzial-przeksztalcanie-spolek.wolterskluwer.pl/ i kliknij przycisk „Zaloguj się”.

2. Zostaniesz przekierowany do Serwisu logowania, chyba że byłeś już zalogowany w Serwisie logowania, wtedy zostaniesz automatycznie zalogowany.

3. Wpisz w oknie logowania „Adres e-mail” i „Hasło” do konta w Serwisie logowania i kliknij przycisk „Zaloguj się”.

4. Zostaniesz z powrotem przekierowany do strony http://www.wzory-ksh-laczenie-podzial-przeksztalcanie-spolek.wolterskluwer.pl/ jako zalogowany użytkownik, gdzie będziesz mógł korzystać z materiałów w wersji elektronicznej.