Widok biblioteki dokumentów


Wyświetlanie 20 rezultatów.
Nazwa Rozmiar
01_Plan połączenia.rtf 90,4k
02a_Zgłoszenie planu połączenia z wnioskiem o wyznaczenie biegłego.rtf 68,4k
02b_Zgłoszenie planu połączenia bez wniosku o wyznaczenie biegłego.rtf 61,9k
03_Sprawozdanie zarządu spółki w sprawie uzasadnienia połączenia.rtf 64,2k
04_Projekt zawiadomienia.rtf 63,0k
05_Uchwała przejmująca spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.rtf 418,3k
06_Zawiadomienie spółki przejmującej.rtf 55,1k
07_Uchwała o połączeniu.rtf 61,6k
08_Plan podziału.rtf 104,3k
09a_Zgłoszenie planu podziału z wnioskiem o wyznaczenie biegłego.rtf 64,0k
09b_Zgłoszenie planu podziału bez wniosku o wyznaczenie biegłego.rtf 60,4k
10_Sprawozdanie zarządu spółki w sprawie uzasadnienia podziału.rtf 64,9k
11_Zawiadomienie o planowanym podziale spółki dzielonej i przeniesieniu jej majątku.rtf 61,4k
12_Uchwała o podziale.rtf 63,4k
13_Plan przekształcenia.rtf 59,1k
14_Zawiadomienie o planowanym przekształceniu spółki przekształcanej.rtf 57,2k
15a_Uchwała o przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową.rtf 66,9k
15b_Uchwała o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.rtf 103,1k
16_Żądanie przekształcenia spółki.rtf 51,1k
17_Oświadczenie o przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o.o..rtf 59,4k
Wyświetlanie 20 rezultatów.